Monday, 17 July 2017

दरवर्षी पाऊस पडला,
की तिच्या आठवणीही
मग ओघानेच येतात. ..
तो उठून गच्चीवर येतो. ..
समोरच्या गच्चीवर ती असतेच,
पावसात चिंब भिजत. ..!
तिची कविता होते, त्याचा पाऊस. ..
हल्ली वर्षभर बंद असणारा रेडिओ
कुणाच्यातरी इथे सुरू होतो,
पावसांच्या प्रेमगीतांसोबत. ..!
तिचे गीत होते, तो संगीत. ..
तिला स्पर्शून तोच पाऊस
त्याच्या गच्चीवरही येतो. ..
त्याच्या अंगावर उठणारा
ती मग शहारा होते. ..
मग लक्षात येतं अरे,
हे भिजणं खरं नाही. ..
आता गच्चीवर भिजत
तिचं असणं खरं नाही. ..

© विशाल इंगळे

Tuesday, 18 April 2017

हे आसवांनो, डोळ्यांत माझ्या
आलात का आज सांगा. ..
कुणी जोडीला हृद्यासवे
या नयनांचा धागा. ..

तिची आठवण मनास येते
ती भेटते, मीही भेटतो. ..
त्यांना करता जवळ जरासे
तुमचे परके होणे का गा?

© विशाल इंगळे. ..
(मंगळवार, एप्रिल १८, २०१७; २२:५६)

Friday, 20 January 2017

वाटते
तुला भेटल्यावर. ..
आता कुणा का. ..?
भेटायचे. .. बोलायचे. ..
जाणायचे. ..

© विशाल इंगळे

विरह
असा कसा
त्या सुर्यास आहे. ..?
कधीपासूनचा जळतोच
आहे. ..

© विशाल इंगळे

मला
कळले निसर्गतत्व. ..
वसंतासाठी आधी ऋतूंना
पानगळ व्हावं
लागतं. ..

© विशाल इंगळे

शोधले
किती दिवसरात्र
मी. .. मला. .. माझ्यामध्येच. ...
तरीही नं
भेटलो. ..

© विशाल इंगळे

बोलायचे
बरेच असते. ..
बघता तुला विसरतो
शब्द सारे
ओठांवरचे. ..

© विशाल इंगळे

उमललो. ..
फुललो. .. बहरलो. ..
गंध बनूनी दरवळलो. ..
मी तुझ्या
सहवासात. ..

© विशाल इंगळे

प्रेमाला
जर मांडायचं
असतं एका शब्दात. ..
नाव तुझंच
असतं. ..

© विशाल इंगळे

Friday, 6 January 2017


मी
न येणार
तुझ्या स्वप्नांत आता
तू पन्
टाळ

© विशाल इंगळे


मला
खूप छळते
तुझ्याविना हे माझ्या
आयुष्यात उरलेले
एकाकीपण

© विशाल इंगळे


मी
तुझ्यात गुंतलो
न माझा राहिलो
आता सर्वकाही
तूच

© विशाल इंगळे


माझ्या
वेदना कुणा
देवूनी मुक्त होवू
नव्या वेदना
घ्यावयाला

© विशाल इंगळे

● ●●
(वाटलं स्वतःचाही काव्यप्रकार असावा. .. :-P
नियम : १, २, ३, २, १ )

गझलगंधर्व सुधाकर कदम यांच्या "सुधाकरी" ने प्रेरित एक कविता त्यांनाच सादर समर्पित. ..

सुधाकरा तुझी
कविता वाचून
म्हंटलं लिहून
बघायचे. ..

© विशाल इंगळे

Tuesday, 3 January 2017

तुझं येणं माझ्या आयुष्यात
वसंतासारखं होतं. ..
पानगळीतल्या मला
पालवी फुटली. ..
तुझ्या सहवासात
मी उमललो. ..
फुललो. ..
बहरलो. ..
गंध बनून
दरवळलो. ..

© विशाल इंगळे

Sunday, 1 January 2017

आजचा दिवस नं मला
तुझ्यासोबत घालवायचा होता. ..
नाही म्हणजे तसं
आज विशेष काही नव्हतं. ..
पण. ..
वर्षाचा पहिला दिवस. ..
पहिला दिवस जसा घालवला नं
तर म्हणे वर्ष पण तसंच जातं. ..
येशील नं?
म्हणूनच म्हंटलं होतं. ..
तू आलीस. ..
सुंदर दिसत होतीस. ..
म्हणजे सुंदरच आहेस तू
पण आज तसं सांगावसंही वाटलं. ..
का? ते नाही माहित. ..
तुझं आज भेटणं. ..
आपलं बोलणं. ..
तुझं हसणं. ..
आणि माझं
तुझ्याकडे बघणं. ..
सगळं बरोबरच होतं. ..
मग तुझ्या मैत्रिणी आल्या. ..
तुमच्या गप्पा सुरु झाल्या. ..
आणि मग मी आणि कंटाळा. ..
मी म्हंटलं पण नं?
"कंटाळा येत आहे" म्हणून. ..
तुझं लक्षच नव्हतं कदाचित. ..
नंतर तुझा कॉल आला
कि नं सांगताच का निघालास?
नाही म्हणजे "सोबत" होतीस तू ..
पण तुझी "साथ" हवी होती मला ..
हे अंतर कळेल का तुला?
मग तू थांबलीस
आणि मी एकट्यानेच चालत राहलो. ..
यात चुकलं का माझं?
तुला एकटं सोडलं म्हणून माफ कर. ..
पण मी म्हंटलं होतं नं? "कंटाळा येत आहे". ..
© विशाल इंगळे

Wednesday, 21 December 2016

'हाक दे' म्हंटलं होतं नं?
कारण मला
तुला भेटायचं होतं. ..
तुझ्याशी बोलायचं होतं. ..
तुझ्या बद्दल ऐकायचं होतं. ..
माझ्या बद्दल सांगायचं होतं. ..
तुझ्या गोष्टींवर तुझ्याच सोबत
हसायचं होतं. ..
चोरून-लपून एकट्यात
टेरिस वर भेटलो असतो. ..
इकडच्या तिकडच्या साऱ्याच
गोष्टिंवर बोललो असतो. ..
मी गंमत म्हणून तुझी
टिंगल उडवली असती. ..
खोटं-नाटंच मग कदाचित
तू ही रुसली असती. ..
मी मनविण्याचे
प्रयत्न असते केले. ..
ना-ना शक्य-अशक्य
प्रोमिसेस असते दिले. ..
सारं सारं हे आता
आठवणीतच आहे. ..
मैत्रीच्या नात्याची खरी
हीच गंमत आहे. ..
प्रेमात पडायचं कुणाच्या
हे ठरवता येत नाही. ..
माझं तुझ्यावर प्रेम आहे
हे सांगताही येत नाही. ..
प्रत्येकालाच कुठे कळतं?,
नजरेतलं बोलणं. ..
'हाक दे केव्हाही,
मी जवळच असेल तुझ्या'
इतकंच सांगता येतं. ..
.
म्हंटलं होतं नं?, 'हाक दे'. ..

© विशाल इंगळे. ..

केलेत किती प्रयत्न तिजवर लिहायचे,
शब्दांत तिला मांडणे जमले तरीही नाही. ..
चाळली असंख्य आजवर पुस्तके मी,
पर्यायी शब्द तिजला दिसले तरीही नाही. ..

© विशाल इंगळे. ..

◆ ◆◆

तुटलेल्या ताऱ्यांचं
आणि माझं
सेम आहे
अगदी 'तुटलेल्या' पासून. ..

तिने कुणाच्या तरी
मिठीत असताना
मागितली असेल 'विश'
छपरावर बसून. ..

चंद्राला कसं जमतं
ताऱ्या-ताऱयांचं
आकाश वेगळं करणं?
दोन ताऱ्यांना जोडणं,
आणि तिसऱ्याला तोडणं. ..

ताऱ्यांनी ताऱ्यांना 'काही'
करायचे प्रकाशित;
ताऱ्यांनीच ताऱ्यांना, हि
तोडण्याची नवी रीत. ..

एक तारा वेगळा
इतरांपासून ठेवून. ..

© विशाल इंगळे. ..