Friday, 20 January 2017

वाटते
तुला भेटल्यावर. ..
आता कुणा का. ..?
भेटायचे. .. बोलायचे. ..
जाणायचे. ..

© विशाल इंगळे

विरह
असा कसा
त्या सुर्यास आहे. ..?
कधीपासूनचा जळतोच
आहे. ..

© विशाल इंगळे

मला
कळले निसर्गतत्व. ..
वसंतासाठी आधी ऋतूंना
पानगळ व्हावं
लागतं. ..

© विशाल इंगळे

शोधले
किती दिवसरात्र
मी. .. मला. .. माझ्यामध्येच. ...
तरीही नं
भेटलो. ..

© विशाल इंगळे

बोलायचे
बरेच असते. ..
बघता तुला विसरतो
शब्द सारे
ओठांवरचे. ..

© विशाल इंगळे

उमललो. ..
फुललो. .. बहरलो. ..
गंध बनूनी दरवळलो. ..
मी तुझ्या
सहवासात. ..

© विशाल इंगळे

प्रेमाला
जर मांडायचं
असतं एका शब्दात. ..
नाव तुझंच
असतं. ..

© विशाल इंगळे

No comments:

Post a Comment