Tuesday, 18 April 2017

हे आसवांनो, डोळ्यांत माझ्या
आलात का आज सांगा. ..
कुणी जोडीला हृद्यासवे
या नयनांचा धागा. ..

© विशाल इंगळे. ..
(मंगळवार, एप्रिल १८, २०१७; २२:५६)

No comments:

Post a Comment