Thursday, 2 November 2017

हे निळे आकाश तू पंखांखाली घ्यावे
'नीलपंख' तू भीमाची लेखणी व्हावे

नावाला तुझ्या एक इतिहास आहे
तुला भेटले परिवर्तनाचे नाव आहे

येतील संकटे तरी थांबू नको
संकटांना तोंड दे, मागे वळू नको

आयुष्याच्या प्रवासाचा एक पल्ला गाठताना
लक्ष्य तुला तुझे मिळावे ही बुद्धचरणी वंदना

(अपूर्ण. ..)
~ विशाल

No comments:

Post a Comment