Friday, 10 August 2018

आधी आकाशाकडे बघितलं
की निळ्याशार कॅनव्हासवर
ग्रे रंगाने रंगविलेल्या प्रतिमा दिसायच्या
हल्ली काळवंडलेल्या ढगांच्या पुंजक्या शिवाय काहिच दिसत नाही
आशा दिदींची गाणी ऐकून खूप काळ झाला
सौमित्र च्या कविताही वाचल्या नाहीत
चित्र ही काढलं नाही आणि काही लिहिलं ही नाही एव्हढ्यात
मुसळधार पावसात भिजावसं वाटत नाही
बीचवर चालावंसं वाटत नाही
बागेतली गुलाबाची रोपं पाण्याअभावी सुकून गेलीत
पुस्तकांवर धुळीचा ढीग साचतोय
लवकर परत ये
कारण. ..
माझ्या कविताही कृत्रिम व्हायला लागल्यात आता. ..

© विशाल

No comments:

Post a Comment